Nabi dan rosul yang wajib kita imani berjumlah

Nabi dan rosul yang wajib kita imani berjumlah

Jawaban

25

Penjelasan:

Mapel    : Pendidikan Agama Islam

Materi    : Rasul-Rasul yang wajib diimani

Jawaban :

Dalam Al-Qur’an, jumlah rasul yang wajib kita imani yaitu berjumlah 25 Rasul. Yaitu :

1. Nabi Adam AS

2. Nabi Idris AS

3. Nabi Nuh AS

4. Nabi Hud AS

5. Nabi Shaleh AS

6. Nabi Ibrahim AS

7. Nabi Luth AS

8. Nabi Ismail AS

9. Nabi Ishaq AS

10. Nabi Ya’qub AS

11. Nabi Yusuf AS

12. Nabi Ayyub AS

13. Nabi Syu’aib AS

14. Nabi Musa AS

15. Nabi Harun AS

16. Nabi Zulkifli AS

17. Nabi Daud AS

18. Nabi Sulaiman AS

19. Nabi Ilyas AS

20. Nabi Ilyasa’ AS

21. Nabi Yunus AS

22. Nabi Zakaria AS

23. Nabi Yahya AS

24. Nabi Isa AS

25. Nabi Muhammad SAW