Uretra yang terdapat di dalam penis berfungsi untuk

Uretra yang terdapat di dalam penis berfungsi untuk ….